Jeśli zbierasz dane adresowe wprowadzane przez użytkowników Twojej aplikacji i chcesz już w tym momencie zapewnić sobie ich wysoką jakość skorzystaj z naszej usługi Autouzupełniania!

Korzyści:

  • Ułatwienie użytkownikom wprowadzania danych adresowych – w oparciu o pierwsze wpisane litery usługa podpowiada (w postaci listy) nazwę miejscowości, ulicy i numer budynku i jeśli jest to możliwe sama uzupełnia kod pocztowy
  • Podniesienie jakości zbieranych przez Ciebie danych adresowych – dzięki naszej usłudze dane adresowe wprowadzane przez użytkownika będą zestandaryzowane w oparciu o obowiązujące w Polsce rejestry adresowe
  • Wysokiej jakości dane referencyjne – usługa działa w oparciu o słowniki adresowe, które są kwartalnie aktualizowane w oparciu o dane pochodzące z rejestrów publicznych co zapewnia ich wysoką wiarygodność i jakość

Za pomocą API łatwo zintegrujesz nasze rozwiązanie ze stroną internetową, formularzem lub aplikacją.

Podnieś user experience swojej strony WWW, formularza on-line lub dowolnej aplikacji!