Dostęp do API / WebService / Aplikacji webowej

Liczba rekordów/m-c Standaryzacja Geokodowanie Identyfikatory TERYT Informacje o budynku Autocomplete* Otoczenie budynku Wyznaczanie tras
1 000 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
1 000 – 50 000 1,5 gr 2 gr 2 gr 5 gr 0,5 gr 5 gr 1 gr
50 000 – 100 000 0,75 gr 1 gr 1 gr 2,5 gr 0,25 gr 2,5 gr 0,5 gr
powyżej 100 000 Wycena indywidualna

Nie pobieramy opłat za dane, których nie udało się rozpoznać, poprawić lub zgeokodować.

Cennik należy interpretować „schodkowo”.

Przykład: Jeśli zgeokodujesz bazę 100 tys. rekordów, to za pierwsze 1 tys. rekordów nie zapłacisz nic (jednorazowo), za 49 tys. rekordów zapłacisz 980 zł, a za 50 tys. ostatnich rekordów zapłacisz 500 zł. 

 

Definicje

STANDARYZACJA

System ujednolici zapis danych adresowych Twoich klientów (np. usunie literówki w nazwach ulic) oraz uzupełni braki (np. dopisze kody pocztowe).

GEOKODOWANIE

Geokodowanie to ustalanie współrzędnych geograficznych (długość i szerokość geograficzna) na podstawie danych adresowych (np. kodu pocztowego, ulicy i miasta). Funkcja geokodowania pozwala przekształcić bazę danych zawierającą adresy (na przykład kod pocztowy, nazwę ulicy, numer domu) na przestrzenną bazę danych, czyli bazę wzbogaconą o współrzędne geograficzne. Dzięki funkcji geokodowania, adresowe bazy danych można wyświetlić i zobaczyć na mapach.

AUTOCOMPLETE/AUTOUZUPEŁNIANIE

Uzupełnianie w czasie rzeczywistym danych teleadresowych, których wpisywanie rozpoczyna użytkownik strony.

Pojedyncze zapytanie autocomplete rozumiane jest jako pojedyncze zapytanie wysłane do API.

Przykład: jeśli wpisujesz “P” usługa API odnotowuje jedno zapytanie. Jeśli wpisujesz “Pr” usługa API odnotowuje dwa zapytania. Jeśli wpiszesz słowo “Przeskok” usługa API odnotowuje łącznie osiem zapytań.

Wypełnienie standardowego formularza przez pojedynczego użytkownika pod kątem pełnego adres (ulica, nr budynku, miejscowość, kod pocztowy) to średnio 12-15 pojedynczych zapytań. Przy założeniu wariantu właściwego dla 200.000 zapytań miesięcznie można przyjąć, iż usługa autocomplete to średni/pojedynczy i przybliżony koszt na poziomie 0,15 – 0,18 zł dla jednego wypełnienia formularza.

Przykład pełnego adresu:

przykład pełnego adresu

Pozostałe definicje

IDENTYFIKATORY TERYT

Dodawanie do adresu identyfikatorów z rejestru TERYT, który jest obowiązującym standardem identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Dopisywane są następujące identyfikatory TERYT : gminy, powiatu, województwa, a także identyfikatory podziału statystycznego kraju: obwodów spisowych i rejonów statystycznych.

INFORMACJE O BUDYNKU

Wzbogacenie adresu o dodatkowe informacje dotyczące budynku: liczba zarejestrowanych firm, liczba mieszkań, liczba mieszkańców, liczba zamieszkanych mieszkań, liczba osób zameldowanych w podziale na płeć i 5-cio letnie grupy wiekowe np. liczba kobiet w wieku 25-30 lat.

OTOCZENIE BUDYNKU

Dodanie do adresu informacji o jego najbliższym otoczeniu (w promieniu 1km) w oparciu o dane OpenStreetMap. Zestaw cech otoczenia jest bardzo szeroki – około 1600 cech. Przykładowe informacje to liczba sklepów w podziale na branże np. sklepów spożywczych, hipermarketów, księgarń, aptek itp., liczba przedszkoli, szkół, przychodni, przystanków autobusowych; długość dróg w podziale na kategorie np. autostrady, drogi ekspresowe, drogi główne itp., długość linii kolejowych, tramwajowych; powierzchnia parków, lasów, obszarów porośniętych roślinnością naturalną, obszarów chronionych, obszarów zabudowanych różnymi rodzajami zabudowy – mieszkaniowa, usługowa, biurowa, przemysłowa itp. Dane te z powodzeniem można wykorzystać w wielu analizach np. dotyczących oceny atrakcyjności lokalizacji.

*Dane o otoczeniu budynku możliwe do dodania jedynie w aplikacji webowej

WYZNACZANIE TRAS

Usługa zwraca odległość (w metrach) pomiędzy dwoma punktami mierzoną po drogach. Dane wejściowe do usługi mogą stanowić zarówno współrzędne geograficzne punktu początkowego i końcowego, jak i adresy.

DOKUMENTACJE USŁUG API ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO DO APLIKACJI WEB

 

Usługi konsultantów – wycena indywidualna

ZAMÓW KONTAKT


Jesteś zainteresowana/-y czyszczeniem danych adresowych lub słownikami adresowymi? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Firma

Jestem zainteresowana/-y:
czyszczeniem danych on-linesłownikami adresowymiusługami Data Quality

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZESYŁANIA TREŚCI MARKETINGOWYCH

Administratorem danych podanych w powyższym formularzu jest Algolytics Technologies Sp. z o. o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, NIP: 701-080-13-66, Regon: 369456263, KRS: 0000717723 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 321 300,00 PLN (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych). Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie oraz przesyłania informacji marketingowych. Informujemy o przysługującym Państwu prawie do zapomnienia, prawie do dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego gdpr@algolytics.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Akceptuję Regulamin, Politykę prywatności i Klauzulę informacyjną

Przeczytaj Regulamin

Przeczytaj Politykę prywatności

Przeczytaj Klauzulę informacyjną