Załaduj plik / zdjęcie z ręcznie zapisanym adresem (pobierz przykładowy plik), nasza aplikacja rozpozna tekst i wyświetli zestadnaryzowany adres!

Przykładowy plik z danymi adresowymi
Przykładowy plik z danymi adresowymi