Mapa kodów pocztowych to baza danych zawierająca zasięgi kodów pocztowych w Polsce wraz z położeniem wszystkich placówek pocztowych oraz instytucji posiadających indywidualne kody pocztowe.

Zastosowania

Jeśli posiadasz w swojej bazie danych kody pocztowe i chciałbyś w oparciu o tą informację prowadzić marketingowe analizy przestrzenne, budować terytoria handlowe i analizować je w oprogramowaniu Business Intelligence lub GIS to mapa kodów pocztowych jest dla Ciebie.

Dzięki naszym danym możesz wizualizować różnego rodzaju informacje (np. na potrzeby raportowania) na mapie w odniesieniu do kodów pocztowych. Ponadto możemy wzbogacić Twoją bazę o dane demograficzne lub gospodarcze zagregowane do poziomu kodu pocztowego.

geokodowanie

Rys_1. Analiza dostępności sklepów przedstawiona na tle gęstości zaludnienia odniesionej do zasięgów kodów pocztowych. Źródło danych podkładowych: openstreetmap.org

Na mapę kodów pocztowych składają się:

 • Zagregowany przebieg granic okręgów kodowych (pierwsza cyfra kodu pocztowego)
 • Zagregowany przebieg granic stref kodowych (druga cyfra kodu pocztowego)
 • Zagregowany przebieg granic sektorów kodowych (trzecia cyfra kodu pocztowego)
 • Zagregowane przebiegi granic obszarów działania placówek pocztowych (czwarta i piąta cyfra kodu pocztowego)
 • Wszystkie placówki pocztowe z pełnym adresem, rodzajem placówki i nazwą (dane punktowe)
 • Instytucje posiadające odrębny kod pocztowy z pełnym adresem i nazwą (dane punktowe)

geokodowanie

Rys_2. Fragment mapy kodów pocztowych przedstawiający granice sektorów kodowych. Źródło danych podkładowych: openstreetmap.org

Mapa kodów pocztowych powstaje w oparciu o dane pochodzące z Poczty Polskiej oraz z rejestrów prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i Główny urząd Geodezji i Kartografii.

Dane udostępniane są w dowolnym formacie GISowym (lub innym) dogodnym dla klienta (np. Shapefile, KML, GeoJSON). Wszystkie dane aktualizowane są kwartalnie.

Aby sprostać potrzebom naszych klientów możemy wzbogacić dane o kodach pocztowych o następujące informacje:

 • Liczba budynków
 • Liczba mieszkań
 • Liczba spółek
 • Liczba funkcjonujących działalności gospodarczych
 • Liczba ludności w podziale na płeć i pięcioletnie grupy wiekowe

Jeśli jesteś zainteresowany mapą kodów pocztowych skontaktuj się z nami!

ZAMÓW KONTAKT