Aplikacja dataquality.pl to prosta odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przez firmami w związku z wejściem w życie RODO. Wdrożenie odpowiednich procedur gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wymaga bowiem w pierwszej kolejności uporządkowania tych danych.

dataquality.pl pozwala rozpoznawać i weryfikować poprawność adresów, nazwisk, e-maili, numerów telefonów, numerów identyfikacyjnych (PESEL, NIP, REGON) itd. Aplikacja sama zidentyfikuje wpisy powtarzające się oraz ujednolici dane do jednakowego formatu. W wersji rozszerzonej posiada także skaner, który przegląda i identyfikuje dane osobowe występują w bazach danych.

Program działa on-line, pierwsze 1000 rekordów testujesz za darmo, a gotowe (wyczyszczone) dane pobierzesz po 15 minutach.

ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO

 

RODO z dataquality.pl – jak to działa?

dataquality.pl pozwala rozpoznawać i weryfikować poprawność adresów, nazwisk, adresów email i numerów telefonów, numerów identyfikacyjnych (PESEL, NIP, REGON). W przypadku adresów wpisy w bazach danych są zestawiane z wartościami ze słowników nazw adresowych GUS, dzięki czemu nazwy zapisane na różne sposoby, z błędami (literówkami, “sklejonymi” lub rozdzielonymi wpisami) są:

  • poprawiane,
  • ujednolicane do wspólnego wzorca,
  • dzielone na pola dotyczące miejscowości, ulicy, numeru domu i mieszkania, kodu pocztowego;
  • uzupełniane tam, gdzie to możliwe (np. brakujący kod pocztowy) .

Np. adres zapisany jako:

“02-7234warszwa wolodjowskiego38a”

zostanie przetworzony przez dataquality.pl do postaci:

  • nazwa miejscowości podstawowej: “Warszawa”
  • nazwa części miejscowości: “Mokotów”
  • nazwa ulicy: “Wołodyjowskiego”
  • kod pocztowy: “02-724”
  • numer domu: “38a”
rodo_dane_osobowe
Standaryzacja danych – przykład

W przypadku nazwisk program rozpoznaje literówki w zapisie i dzieli wpis na imię i nazwisko. Jeśli chodzi o dane kontaktowe i numery identyfikacyjne, weryfikowana jest prawidłowość ich formatu.

 

Identyfikacja danych osobowych w dokumentach

Dane osobowe mogą występować w dokumentach w różnej postaci – w podziale na poszczególne pola, ale też w jednym polu; aplikacja we własnym zakresie rozpozna poszczególne rodzaje informacji. Ta właściwość dataquality.pl pozwala wykorzystać to narzędzie również do identyfikacji danych osobowych na potrzeby RODO. W tym celu należy doprowadzić przeszukiwany dokument do postaci tekstowej i podzielić na fragmenty, do których odwoływać się będą wyniki procesu; tekst można podzielić na strony, sekcje, itp., w zależności od potrzeb i rodzaju tekstu.

Tak podzielony plik jest poddawany procesowi standaryzacji przy użyciu DQ, w wyniku którego w poszczególnych rekordach na wyjściu znajdują się rozpoznane adresy, nazwiska, numery PESEL itp. Na koniec odbywa się postprocessing danych – program może raportować liczbę informacji danego rodzaju, które odnalazł na danej stronie / w sekcji, może też wykonywać działania przygotowane na potrzeby danego klienta (np. raportować tylko wystąpienie nazwiska i numeru PESEL w bliskim sąsiedztwie).

 

Co to jest RODO?

W maju 2018 wejdzie w życie RODO (ang. GDPR), czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe wytyczne wywracają do góry nogami część procedur, jakie firmy działające w UE stosowały przez lata.

Kogo dotyczy RODO? Wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych.

Więcej o RODO: Wikipedia

 

ZAMÓW KONTAKT TESTUJ APLIKACJĘ ON-LINE