Standaryzacja danych

System ujednolici zapis danych adresowych Twoich klientów (np. usunie literówki w nazwach ulic) oraz uzupełni braki (np. dopisze kody pocztowe)

 

Wzbogacanie danych

System uzupełni wystandaryzowane dane o dodatkowe informacje z bazy adresów, np. uzupełnianie nazwy miasta o kod pocztowy

 

Geokodowanie

System ustali współrzędne geograficzne (długość i szerokość) na podstawie danych adresowych (np. kodu pocztowego, ulicy i miasta)

 

Weryfikacja danych

System sprawdzi poprawność danych Twoich klientów (zgodność z bazami adresów Poczty Polskiej, GUS, formatami numerów telefonicznych, numerami NIP i PESEL, itd.)

 

 

Deduplikacja danych

Dane adresowe, wystandaryzowane na dataquality.pl, można następnie w prosty sposób poddać procesowi deduplikacji (kasowanie danych powtarzających się). Np. z bardzo dużym prawdopodobieństwem „Jan Besiński, Plac Unii Lubelskiej 82 C m 5, 02-745, Warszawa” i „Jan Beksiński PL. Unii Lubelskiej 82c/m.5, ,W-wa” to ta sama osoba; najczęściej jednak w bazach danych i systemach CRM podobne wpisy traktowane są jako osobne rekordy. Skuteczna deduplikacja wyeliminuje powtarzające się wpisy.

 

Korzyści

  • Poprawisz jakość baz danych
  • Uzyskasz poprawną interpretacją biznesową analiz opartych o dane
  • Oszczędzisz czas potrzebny na ujednolicanie danych przed każdym ich użyciem
  • Zmniejszysz koszty kampanii marketingowych dzięki redukcji zduplikowanych lub błędnie zaadresowanych przesyłek
  • Zoptymalizujesz procesy operacyjne oparte o dane klientów