Wzbogacanie danych adresowych: geokodowanie, informacje o budynku

Dane adresowe klientów służą nie tylko do korespondencji lub wysyłki towarów, ale stanowią także doskonałe źródło informacji dla analiz marketingowych, sprzedażowych czy analizy ryzyka. Przeprowadzenie takich analiz ułatwia  m.in. wzbogacanie danych adresowych, w tym geokodowanie oraz dodawanie informacji o budynku.

 

Geokodowanie

Geokodowanie to uzupełnianie danych adresowych o współrzędne geograficzne, co pozwala na ich wizualizację w ujęciu przestrzennym (na mapie). [Czytaj więcej o geokodowaniu]

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne cech klientów, takich jak:

  • ryzyko
  • skłonność zakupowa
  • otoczenie konkurencyjne (charakterystyka otoczenia)

możemy analizować posiadaną bazę klientów właśnie pod kątem tych cech.

Przykład – Rozkład przestrzenny ryzyka braku płatności dla klientów indywidualnych

ryzyko_braku_płatności_data_quality

Informacje o budynku

Wzbogacanie danych może także obejmować dodawanie do posiadanych danych informacji o budynku, które zawierają:

  • typ budynku (np. budynek mieszkalny: jedno- lub wielo-rodzinny, budynek biurowy)
  • liczba mieszkań
  • liczba mieszkańców

Przykład wzbogacania danych – siedziba Algolytics

wzbogacanie danych

 

Zastosowania

Mając dane wzbogacone o dodatkowe informacje możemy następnie:

  • Obliczać obszar oddziaływania punktu sprzedaży
  • Określać ryzyko braku płatności za fakturę danego klienta
  • Przeprowadzać analizy scoringowe – szacowanie sprzedaży na podstawie modeli scoringowych wykorzystujących wiedzę o rynku
  • Określać potencjał sprzedaży na podstawie: liczby mieszkańców, struktury wiekowej mieszkańców, struktury zabudowy

 

Wzbogacanie danych adresowych na dataquality.pl

Wzbogacanie danych może być przeprowadzone w łatwy sposób dzięki aplikacji dataquality.pl. Wystarczy załadować plik z danymi i wybrać dostępne operacje, a program sam przeprowadzi geokodowanie czy przypisze właściwe informacje o budynku. 1000 pierwszych rekordów możemy przetestować za darmo.